Societatea SC COSTIAN TRAVEL SRL, cu sediul in Str.Orhideelor nr.50F, Parter, Cam nr.1, Sat.Dudu, Com.Chiajna, Jud.Ilfov, 077040, CUI 38463576, J23/5619/2017 reprezentata de Administrator Scarlat Constantin vă aduce la cunoștință următoarele:

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse
în contractul încheiat cu noi, pentru:
• executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
• îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata serviciilor prestate catre dvs.;
• rezervarea si achizitionarea serviciilor de transport aerian si de cazare ;
• îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina agentiilor de turism;
• îndeplinirea obligației noastre de ținere a evidenței contractelor încheiate cu clientii nostri.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor noastre, conform obligatiilor ce ne revin in temeiul legilor care ni aplica.

Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail pentru- comunicarea cu dumneavoastră.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor noastre, conform obligatiilor ce ne revin in temeiul legilor care ni aplica.

Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:
• executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de
• noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
• îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata serviciilor prestate catre dvs.;
• rezervarea si achizitionarea serviciilor de transport aerian si de cazare ;
• îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina agentiilor de turism;
• îndeplinirea obligației noastre de ținere a evidenței contractelor încheiate cu clientii nostri.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor noastre, conform obligatiilor ce ne revin in temeiul legilor care ni aplica.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către noi. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi. În acest caz suntem exonerati de orice raspundere.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care asigura dovada identitatii solicitantului și solicitarea lui. Vă vom răspunde neîntârziat.

Echipa www.costian-travel.ro